Daruj příběh i ty!

Daruj Příběh je úspěšný projekt spolku Společně k úsměvu, který je sdružením mladých lidí po prodělané onkologické léčbě v dětském věku nebo v době dospívání. Projekt je založen na sdílení zkušenosti s onkologickou léčbou s dalšími pacienty, jejich rodinami, ať už z pozice léčeného, vyléčeného, příbuzného, kamaráda nebo partnera. 

O projektu

Jedním z našich prvních, ale velmi úspěšných stále běžících projektu je právě projekt Daruj příběh i ty!, který je založený na sdílení naší zkušenosti s onkologickou léčbou, kterou sdílíme s dalšími pacienty, jejich rodinami, ať už z pozice léčeného, vyléčeného, příbuzného, kamaráda nebo partnera. Příběh má tomu, kdo ho bude číst, přiblížit jak pacient zpětně vnímá svět dětské onkologie. Čtenář v nich může najít odpověď na otázky týkající se zařazení do běžného života, například jak léčba jejich život ovlivnila. Celý projekt jsme odstartovali v červnu roku 2016 sekcí příběhů vyléčených pacientů. Věříme, že z našich příběhů čerpá i personál, tedy sestřičky a doktoři, motivaci pro svoji práci. Na příběhy máme již řadu pozitivních ohlasů, a to jak ze strany léčených tak i jejich rodičů a dalších blízkých osob. Dělá nám to velkou radost a je to hnací motor našeho snažení.

Jak darovat příběh

Pokud máte zkušenosti s onkologickou léčbou ať už z pozice léčeného, vyléčeného, rodiče, sourozence partnera nebo jiné blízké osoby a chtěli by jste tuto zkušenost sdílet s ostatními, můžete nám svůj příběh darovat a tím sehrát důležitou roli v životní etapě někoho dalšího. Jak darovat příběh se dozvíte na našich webových stránkách http://www.spolecn...u.cz/daruj-pribeh/, kde najdete podrobnější informace o rozsahu příběhu i jejich šíření. Na našich webových stránkách jsou také zveřejněný příběhy, které již byly darovány.

Kam příběhy šíříme

Příběhy, které byly v rámci projektu darovány visí na odděleních Kliniky dětské onkologie v Brně, ambulanci pozdních následků pro pacienty v dlouhodobé remisi ve FN U Svaté Anny, dále na ubytovně pro rodiče v prostorách NF Krtek a jsou také v naší brožuře Nahoru dolů stále spolu. Příběhy je možné vystavit kdekoli, kde o to bude zájem a bude k tomu vhodný prostor. Příběhy již byly vystaveny ve vstupní hale dětské nemocnice v Brně nebo v ArtBaru Druhá Pád.

Více o projektu Daruj příběh se dozvíte na webových stránkách spolku Společně k úsměvu, kde najdete i příběhy vyléčených dětských pacientů.