Dietní opatření při ozařování krku a hlavy

Dietní opatření při ozařování krku a hlavy Stáhnout v digitální podobě

Jedním z častých akutních nežádoucích účinků léčby zářením v oblasti hlavy a krku je omezení až znemožnění příjmu potravy ústy. To nastává už během ozařování vlivem otoku a zánětů sliznic a v důsledku postupně narůstající suchosti v ústech, nerozeznáváním jednotlivých chutí stravy, problémům s kousáním i polykáním. Vznikající potíže a nechutenství mohou vést k výraznému úbytku hmotnosti.

Jestliže existuje riziko, že nebudete moci jíst (přijímat stravu ústy) během ozařování, lékař doporučí zavedení PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Touto výživovou sondou je možná aplikace speciální (enterální) tekuté výživy přes břišní stěnu do žaludku, což je významné opatření bránící nechtěnému úbytku hmotnosti.

Podobné knihy

Dietní opatření při ozařování břicha

Dietní opatření při ozařování břicha
Jedním z možných akutních nežádoucích účinků léčby zářením na oblast břicha a pánve je podráždění sliznice střev. Na základě doporučení lékaře je vhodné dodržovat určitá dietní omezení. Tato opatření slouží jako prevence i léčba důsledků ozařování, které se mohou projevit především průjmem a pocity na zvracení.