eribulin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Eribulin inhibuje fázi růstu mikrotubulů, tím blokuje dělení buňky a nakonec vede k apoptotické smrti buňky.
  • Eribulin syntetický analog halichondrinu B, izolovaného z mořské houby Halichondria okadai.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce (infúze) 2 – 5 minut, jednou týdně v prvním a druhém týdnu, opakování od čtvrtého týdne

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může způsobovat únavu a závratě, které by mohly vést k malému až mírnému vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.