ibritumomab tiuxetan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka, konjugáty protilátka-terapeutické radiofarmakum

Mechanismus účinku léku

  • Ibritumomab tiuxetan je monoklonální protilátka, na kterou je navázán radioaktivní izotop 90-ytrium. Protilátka se váže na antigen CD20, který je na povrchu maligních a normálních B-lymfocytů. Předchozí podání rituximabu odstraní cirkulující B-buňky, což umožní ibritumomabu tiuxetanu [90Y] zaměřit své radiační působení specifičtěji na B-buňky lymfomů.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 10 minut, dvě infúze v odstupu 7 – 9 dní, 4 hodiny před první infúzí podán rituximab. Léčba se neopakuje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek by mohl ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje, neboť jako častý nežádoucí účinek byly hlášeny závratě

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.