léčba lokální / lokoregionální / systémová

Lokální (místní) léčba je zaměřena jen na jednu oblast (na primární nádor, na jaterní metastázy při karcinomu tlustého střeva, výjimečně na solitární metastázu).

Lokoregionální léčba je zaměřena kromě primárního nádoru i na regionální uzliny.

Lokální / lokoregionální léčba zahrnuje především léčbu chirurgii, radioterapii a další metody (např. fotodynamická léčba, kryoterapie). Lokálně / lokoregionálně může působit i chemoterapie (léky ve formách aplikovaných na kůži, intraarteriální chemoterapie nebo perfuzní léčba)

Systémová léčba působí v celém organismu, jedná se o léky distribuované krví (chemoterapie, hormonální léčba, cílená (biologická) léčba aj.) a např. též systémová radioterapie.