nilotinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • leukemických buňkách je patologická signální bílkovina BCR-ABL, která trvale buňky stimuluje. Nilotinib blokuje tyrosinkinázu tohoto onkoproteinu.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
  • Neužívat s jídlem, užívat nejméně dvě hodiny po jídle nebo hodinu před jídlem
  • Během léčby nilotinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pacienti, kteří pozorují závratě únavu zhoršení zraku nebo jiné nežádoucí účinky s potenciálním vlivem na schopnost bezpečně řídit nebo obsluhovat stroje, by neměli tyto činnosti vykonávat, dokud tyto nežádoucí účinky přetrvávají

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.