oxid arsenitý (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Mechanismus účinku přípravku není zcela znám. Oxid arsenitý vyvolává změny v morfologii a fragmentaci DNA. Oxid arsenitý dále způsobuje poškození nebo degradaci fúzního proteinu promyelocytární leukémie/alfa receptoru kyseliny retinové (PML/RAR alfa).

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze při nově zjištěném onemocnění se podává denně až 2 měsíce, u onemocnění dříve léčeného 4 týdny 5 dní v týdnu a 2 dny přestávka pak 4 týdny přestávka

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.