imunohistochemie (IHC)

Imunohistochemie je histologická metoda zobrazování určitých molekul v buňce nebo na jejím povrchu (např. receptorů). Používá se specifická protilátka proti sledované molekule, ta na naváže na molekulu a následně se obarví, v mikroskopu jsou pak barevně znázorněny oblasti, ve kterých je sledovaná molekula přítomna.

Nadměrná přítomnost (overexprese) molekuly může souviset např. s růstem nádorové buňky ap. Standardně se vyšetřuje u karcinomu prsu exprese hormonálních receptorů  a HER2, u některých nádorů exprese PD-1L. Pozitivita je podmínkou pro užití specifické léčby.

U lymfomů a leukémií se vyšetřuje exprese CD antigenů, kterými se identifikují jednotlivé typy krevních buněk.