imunohistochemie (IHC)

Imunohistochemie je histologická metoda zobrazování určitých molekul (označovaných jako biomarker) v buňce nebo na jejím povrchu (např. receptorů). Používá se specifická protilátka proti sledované molekule, ta na naváže na molekulu a následně se obarví, v mikroskopu jsou pak barevně znázorněny oblasti, ve kterých je sledovaná molekula přítomna.

Přítomnost (exprese) nebo nadměrná přítomnost (overexprese) molekuly může souviset např. s růstem nádorové buňky ap., ale též může vyjadřovat pravděpodobnost, že určitý lék bude / nebude účinný. 

Hodnotí se například hormonální receptoryALKHER2PD-1LROS1. U lymfomů a leukémií se vyšetřuje exprese CD antigenů, kterými se identifikují jednotlivé typy krevních buněk.