Projekt KVMO

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2021!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2021.

Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  Odborným garantem semináře je Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl azveřejněn aktualizovaný program semináře.

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Komunikace o ukončování léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Komunikace o ukončování léčby. Seminář je připravován v sedmi městech (Praha, Liberec, České Budějovice, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.

Den mladých onkologů, 11. 11. 2020 v Praze

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Nový komunikační kanál “mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune

V rámci projektu KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) přidává Medical Tribune do své mobilní aplikace MinutyMT nový komunikační kanál určený mladým onkologům.  

Projekt KVMO:  Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby”,  22. dubna od 16:00 hodin, v rámci BOD,  sál Švejdy

Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti a Klub mladých onkologů Vás zvou na další seminář a komunikační workshop pořádaný v rámci úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů dne 22. dubna 2020 16:00 do 18:00 hodin v rámci Brněnských onkologických dnů v sále Švejdy. Registrace otevřena, program k dispozici.   

Den mladých onkologů 2019, 18. září 2019, Kongresové centrum hotelu Pyramida

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 1. ročník Dne mladých onkologů s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce se uskuteční pod odbornou garancí České onkologické společnosti.  

XXII. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2019, hotel Medlov

Klub mladých onkologů a Sekce mladých onkologů vás zvou na tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.

Seminář KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? V Olomouci 28. 11. 2018

Zveme Vás na poslední z řady letošních seminářů, který je připravován v rámci cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na téma: “Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?”. Těšíme se na vás 28. listopadu od 16 hodin v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Pozvánka, program a další informace v kalendáři akcí.  

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019.  

Začínají podzimní semináře KVMO

Už 11. září v Plzni startuje první z cyklu interaktivních seminářů s názvem Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? Na semináře v Plzni, Praze, Brně, Hradci Králové a Olomouci Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO).  

Podzimní semináře KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zvou na interaktivní seminář Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? Seminář je připravován v pěti městech (Plzeň, Praha, Brno, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se. začínáme už 11. září v Plzni!

Projekt KVMO: "Pane doktore, kolik mi zbývá času?", 17. 5. 2018 v rámci BOD, 13:15 - 15:30 BVV, sál Švejdy

Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti a Klub mladých onkologů Vás zvou na další seminář a komunikační workshop pořádaný v rámci úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů dne 17. května 2018 od 13:15 do 15:30 hodin v rámci Brněnských onkologických dnů v sále Švejdy. Registrace otevřena, program k dispozici.   

Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO)

Klub mladých onkologů připravil pro své členy projekt, jehož cílem je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt, jenž bude spuštěn v tomto roce, je garantován Českou onkologickou společnosti ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti JEP. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.