Podzimní semináře KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?

Podzimní semináře KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zvou na interaktivní seminář Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? Seminář je připravován v pěti městech (Plzeň, Praha, Brno, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se. začínáme už 11. září v Plzni!

ČOS ČLS JEP a Klub mladých onkologů Vás zvou na interaktivní seminář. 

Odborný garant seminářů

 • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející

 • MUDr. Adam Houska
 • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pozvánky a oznámení

Registrace 

 • Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz
 • KAPACITA AKCE JE OMEZENA
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem akce

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.10 Zahájení semináře
 • 17.10 – 18.00 Rodina a blízcí pacienta - pomoc nebo komplikace?
 • 18.00 – 18.45 Příklady dobré praxe
 • 18.45 – 19.15 Diskuse
 • 19.15 – 19.30 Závěr semináře, předání osvědčení

Přednášející

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitel Centra paliativní péče a odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Vystudoval psychologii a PhD z paliativní péče získal na Lancaster University v Anglii, kde působil jako stipendista programu Marie Curie Actions. Absolvoval Fulbright Schumanovo stipendium na Mount Sinai Hospital v New Yorku a půlroční stáž na VU Medische Centrum v Amsterdamu. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů.

MUDr. Adam Houska pracuje jako lékař v mobilním hospici Cesta domů a jako odborný pracovník v Centru paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání důstojnosti a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv přední americké společnosti VitalTalk (prof Anthony Back, prof James Tulsky).

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Klíčová slova
Projekt KVMO