Interaktivní semináře KVMO: "Psychoonkologie v kostce pro lékaře"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Psychoonkologie v kostce pro lékaře“ a podtitulem "Úloha psychiky pacienta a její podpory při léčbě těla". Seminář je připravován v Praze, Plzni, Brně, Olomouci a v Hradci Králové.

Odborný garant seminářů

 • prof. MUDr. Samuel Vokurka PhD.
  Předseda Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP,
  Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň, Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost Fakultní nemocnice Plzeň

Pozvánky a oznámení

Registrace 

 • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce
 • Pro lékaře – onkology a studenty LF ZDARMA
 • Pro ostatní účastníky 450,- Kč vč. DPH

Přednášející

 • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
  Předseda psychoonkologické sekce při České lékařské společnosti JEP
  Univerzita Karlova, Katedra psychologie

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.10 Zahájení semináře
 • 17.20 – 18.00 Psychoonkologie v kostce pro lékaře
 • 18.00 – 18.45 Úloha psychiky pacienta a její podpory při léčbě těla
 • 18.45 – 19.15 Diskuse
 • 19.40 – 20.00 Závěr semináře, předání osvědčení

Anotace 

Seminář nabízí porozumění základním dopadům onkologického onemocnění na psychiku člověka a jeho blízké. Ukazuje aktuální vědecké poznatky o možných
psychoneuroimunologických souvislostí nemoci, její progrese, ale také důležitosti psychiky při samotném uzdravování. Připomene užitečná doporučení pro udržení si rovnováhy mezi oporou směrem k pacientům a ochranou vlastního psychické rovnováhy. Výuka obsahuje řadu praktických kazuistik, včetně získávání základních informací pro praxi s onkologicky nemocnými. Je zaměřena na práci s dospělou pacientskou populací.

Akreditace ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Vyberte si město a termín a zobrazte si seminář v kalendáři akcí: 

Projekt KVMO v roce 2024 podporují

                   

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
Projekt KVMO