Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem - seminář KVMO

Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem - seminář KVMO

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na webový seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny. Video bude dostupné do 31. 12. 2021.

Anotace: Na semináři získáte nejprve přehled o vyhledávacích nástrojích v elektronických informačních zdrojích a budete upozorněni na problémy při formulaci dotazu v databázích a portálech. Poté se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s databázemi a portály pro vyhledávání odborné literatury.

Odborný garant semináře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace

 • Registrace a přihlášení na akci na www.teoconsulting.cz
 • Lékaři - onkologové a studenti lékařské fakulty mají registraci zdarma

Program semináře:

 • Základy vyhledávání a zpracování rešerší (45 min)
 • Česká a slovenská databáze z oblasti medicíny (45 min)
 • Databáze PubMed a zahraniční další lékařské databáze (45 min)

Seminář můžete sledovat na webu Teoconsulting od 1. 3. do 31. 12. 2021

Přednášející

 • PhDr. Martina Machátová
  Vystudovala obor vědecké informace a knihovnictví na Karlově univerzitě. Od r. 1989 pracuje
  v Moravské zemské knihovně v Brně, kde se věnovala převážně firemní literatuře, normám a patentům.
  V současné době se zabývá především zpracováním rešerší z oblasti přírodních věd, medicíny
  a techniky a vzděláváním uživatelů v oblasti vyhledávání odborné literatury a citací. Působí rovněž jako
  lektor v prezenčních a e-learningových kurzech pro knihovníky a v kurzech základů vědecké práce
  organizované Sdružením moravských pracovišť AV ČR.

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Seminář v rámci projektu KVMO podporují:

                    

Klíčová slova
Projekt KVMO