Anonce podzimních seminářů KVMO: "Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny.
Seminář postupně proběhne v Brně, Olomouci a v Praze v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 350,- Kč vč. DPH

Podmínka účasti na seminářích PODZIM 2021 nebo on-line diskuse absolvování teorie na internetu www.teocconsulting.cz/zdroje

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Časový program seminářů: 17:00 – 19:30 hodin

Anotace tématu: 

Na semináři získáte nejprve přehled o vyhledávacích nástrojích v elektronických informačních zdrojích a budete upozorněni na problémy při formulaci dotazu v databázích a portálech. Poté se formou jednoduchých praktických ukázek seznámíte s databázemi a portály pro vyhledávání odborné literatury.

Podzimní semináře podpořil

                 

Klíčová slova
Projekt KVMO