Zápis z 9. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 26. dubna 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, , prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Členové PSNPO

MUDr. Petr Beneš Nemocnice na Homolce, Praha, MUDr. Petra Holečková Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha, Lenka Krčmová MOÚ Brno, MUDr. Viktor Maňásek, KOC Nový Jičín, MUDr. Gabriela Pazdrová Onkologická klinika VFN Praha, MUDr. Milana Šachlová CSc. et Ph.D. MOÚ Brno, Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. Hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice

 • Revize plánu činnosti PSNPO na rok 2012-2013

  • Skupina definovala kritéria pro výživu do podmínek KOC
   • Návrh formulace: Zajišťujeme nutriční péči: (a) rutinní nutriční screening v ambulanci i na lůžku, (b) denní dostupnost nutričního terapeuta k přímé péči o pacienta, (c) odpovídající nutriční péči včetně enterální a parenterální výživy na lůžku, (d) návaznost na nutriční ambulanci.
   • Kritéria budou předána předsedou výboru ČOS
  • Skupina se bude více zabývat edukací zdravotníků (onkologů a sester) o výživě
   • Publikace studií na www.linkos.cz včetně odborného komentáře, které  budou diskutovány na setkání skupiny
   • Publikace kazuistik – každý člen připraví min. 1
   • BOD 2013 – ½ denní kurz pro sestry
   • Ad hoc spolupráce s KOC
  • Skupina bude nadále usilovat o uvolnění preskripce sippingu pro onkology
   • Kontaktní osobou pro jednání je MUDr. Beneš
  • Skupina se zaměří na užší spolupráci s nutričními ambulancemi
   • V rámci svého pracoviště aktivně spolupracovat s nutriční ambulancí
   • Seznámit s činností nutriční ambulance ostatní lékaře, iniciovat setkání a dohodu o vzájemné spolupráci
   • Domluvit s nutriční ambulancí zpracování nabídky pro onkologické ambulance
  • Skupina bude aktivně propagovat nutriční péči na úrovni ČOS a KOC
   • Skupina představí činnost a výsledky na setkání KOC v rámci JOD
   • Členové skupiny se budou aktivně účastnit JOD s kazuistikami (aktivní účast v hlavním programu – termín dodání abstraktů je 30/6)
   • Příprava na setkání s vedoucími KOC proběhne příští setkání
  • Skupina bude nadále prosazovat a pomáhat při zavádění Dotazníku hodnocení nutričního rizika do ambulantní onkologické praxe
 • Úkoly

  • Výběr vhodných studií a rozeslání k revizi členům PSNPO na měsíční bázi  MT
  • Připravit stručný komentář ke studii: Název, autoři, cíl, stručný popis, komentář k výsledkům a závěrům  všichni
  • Sepsat na setkání kazuistiku k diskusi, minimálně 1 publikace   všichni
  • Domluvit BOD 2013 – ½ denní kurz pro sestry   
  • Domluvit s nutriční ambulancí zpracování nabídky pro onkologické ambulance do příštího setkání (výčet aktivit, kterými může být NA prospěšná onko pacientovi – co je schopna NA nabídnout, co může udělat pro pacienty a proč je dobré tam pacienta poslat, upřesnění, kterého pacienta zasílat do NA..)     všichni
 • Příští setkání s EPS: úterý 11. 9. 2012 v 16 hod v Brně