Archiv: 15. 2. 1994, ročník: 7, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 7 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1994; 7(1): 1-8.
Klíčová slova: nehodgkinské lymfomy, etopozld, perorální léčba.
Autoři: Klener Pavel
Klin Onkol 1994; 7(1): 9-13.
Klíčová slova: podpůrná léčba, kvalita života
Autoři: Klastersky (Jan Klasterský) Jean

Zprávy

Klin Onkol 1994; 7(1): 8.
Autoři: Strzondala Wieslaw

Původní práce

Klin Onkol 1994; 7(1): 14-22.
Klíčová slova: nádorová incidence, mortalita, světový standard (WST), standardizovaný index incidence (SIR), geografický informační systém (GIS).
Autoři: Geryk Edvard, Kolcová V., Maršík V.
Klin Onkol 1994; 7(1): 23-25.
Klíčová slova: maligní melanom, kyselina sialová, markery.
Autoři: Matouš Bohuslav, Bauer Jan, Buděšínská A., Krajsová Ivana, Vosmík F., Koštířová M., Bubnová E.

Kazuistika

Klin Onkol 1994; 7(1): 26-27.
Autoři: Soad Al-Bahar, Bosan N. Dhabhar

Sdělení

Klin Onkol 1994; 7(1): 28-32.
Autoři: Žaloudík Jan, Pačovský Zdeněk, Fait Vuk, Chrenko Vojtěch, Kocák Ivo, Němec Jaroslav, Mechl Zdeněk