Archiv: 15. 4. 2000, ročník: 13, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2000; 13(2): 35-41.
Klíčová slova: kožní T-lymfomy, mycosis fungoides, Sézaryho syndrom, léčebné možnosti, kombinovaná léčba, modifikátory imunitní odpovědi
Autoři: Vašků Vladimír, Adam Zdeněk, Král Zdeněk
Klin Onkol 2000; 13(2): 42-47.
Klíčová slova: CML, autologní transplantace, imunoterapie
Autoři: Hájek Roman, Krahulcová E., Penka Miroslav, Mayer Jiří
Klin Onkol 2000; 13(2): 48-51.
Klíčová slova: Renální novotvary; nádory ledviny u dospělých; klasifikace; karcinom ledviny; prognostické faktory; staging; grading
Autoři: Hušek Karel, Lžičařová Eva

Původní práce

Klin Onkol 2000; 13(2): 52-57.
Klíčová slova: BEACOPP; chemoterapie; Hodgkinova choroba
Autoři: Marková Jana, Kočová J., Malinová Běla, Stříteský Jan, Feltl David, Diehl Volker
Klin Onkol 2000; 13(2): 58-60.
Klíčová slova: karcinom prsu, hormonální terapie, prognostické faktory
Autoři: Medková Vlasta, Vaňásek Jaroslav, Filip Stanislav

Informace

Klin Onkol 2000; 13(2): 57.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2000; 13(2): 57.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2000; 13(2): 62.
Klin Onkol 2000; 13(2): 65.
Klin Onkol 2000; 13(2): 65.
Autoři: Žaloudík Jan, Petruželka Luboš, Vorlíček Jiří, Klener Pavel

Sdělení

Klin Onkol 2000; 13(2): 61-62.
Klíčová slova: bolest, epidurální nádory, míšní komprese, močová inkontinence, paraparéza, radioterapie
Autoři: Soumarová Renata
Klin Onkol 2000; 13(2): 63-64.
Klíčová slova: kvalita života, hubnutí, nechutenství, megestrol acetát
Autoři: Salajka František

Onkologická společnost

Klin Onkol 2000; 13(2): 67-68.
Autoři: Klener Pavel, Petruželka Luboš