Archiv: 15. 2. 2009, ročník: 22, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2009; 22(1): 3-10.
Klíčová slova: karcinom prsu, trastuzumab, protein HER-2, efektivita léčby, toxicita léčby
Autoři: Grell Peter, Svoboda Marek, Fabián Pavel, Petráková Katarína, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2009; 22(1): 11-16.
Klíčová slova: nádorové kmenové buňky, plasticita, diverzita, mikroprostředí, karcinogeneze
Autoři: Ansorgová Veronika, Pleskačová (Mačingová) Zuzana, Priester Peter, Mokrý Jaroslav, Filip Stanislav

Původní práce

Klin Onkol 2009; 22(1): 17-21.
Klíčová slova: kardiotoxicita, ejekční frakce levé komory (EF), neoadjuvantní chemoterapie, adjuvantní chemoterapie, radioterapie
Autoři: Bustová Ivana
Klin Onkol 2009; 22(1): 22-26.
Klíčová slova: nádory varlat, chemoterapie, radioterapie, relaps, rizikové faktory
Autoři: Lakomý Radek, Poprach Alexandr, Němeček Radim, Vyskočil Jiří, Ondrová Barbora, Kocák Ivo, Kocáková Ilona, Řehák Zdeněk
Klin Onkol 2009; 22(1): 27-33.
Klíčová slova: cetuximab, irinotekan, kolorektální karcinom
Autoři: Němeček Radim, Kocáková Ilona, Kocák Ivo, Svoboda Marek, Lakomý Radek, Poprach Alexandr, Vyskočil Jiří, Vyzula Rostislav

Kazuistika

Klin Onkol 2009; 22(1): 34-37.
Klíčová slova: antracyklíny, kardiotoxicita, kardiomyopatia, transplantácia srdca
Autoři: Urbanová Dagmar, Bubanská Eva, Hrebík M., Mladosievičová Beáta

Zprávy

Klin Onkol 2009; 22(1): 38-39.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2009; 22(1): 40.