Archiv: 14. 12. 2013, ročník: 26, číslo: Supplementum

flag

Téma: Prekancerózy a prekancerózní stavy vybraných nádorů

Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 3.
Autoři: Šachlová Milana

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 7-12. DOI: 10.14735/amko2013S7.
Klíčová slova: premaligní léze – lobulární karcinom in situ – lobulární neoplazie – duktální karcinom in situ
Autoři: Petráková Katarína, Nenutil Rudolf, Palácová Markéta
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 13-16. DOI: 10.14735/amko2013S13.
Klíčová slova: prekanceróza – premaligní léze – ORL – dysplazie – leukoplakie – erytroplakie – karcinom in situ
Autoři: Gál Břetislav, Mrzena Lubor, Hort Pavel
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 17-21. DOI: 10.14735/amko2013S17.
Klíčová slova: adenokarcinom – spinocelulární karcinom – Barrettův jícen – prekancerózy – včasná diagnostika nádoru – digestivní endoskopie
Autoři: Kroupa Radek
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 22-28. DOI: 10.14735/amko2013S22.
Klíčová slova: karcinom žaludku – prekancerózní stavy – gastritida – Helicobacter pylori – gastroskopie
Autoři: Falt Přemysl, Hanousek Martin, Kundrátová Eva, Urban Ondřej
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 29-33. DOI: 10.14735/amko2013S29.
Klíčová slova: karcinom pankreatu – karcinom žlučníku – prekancerózní stavy – rizikové faktory
Autoři: Novotný Ivo
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 34-37. DOI: 10.14735/amko2013S34.
Klíčová slova: adenom tenkého střeva – celiakie – Peutz‑ Jeghersův syndrom – familiární adenomatózní polypóza – non‑hodgkinský lymfom
Autoři: Drastich Pavel
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 38-43. DOI: 10.14735/amko2013S38.
Klíčová slova: adenomatózní polyp – screening – klinická praxe
Autoři: Šachlová Milana
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 44-46. DOI: 10.14735/amko2013S44.
Klíčová slova: vulvární intraepiteliální neoplazie – VIN – epidemiologie – léčba
Autoři: Chovanec Josef, Mouková Lucie, Feranec Richard
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 47-48. DOI: 10.14735/amko2013S47.
Klíčová slova: prekanceróza – pochva – vaginální intraepiteliální neoplazie – vaginální adenóza
Autoři: Feranec Richard, Mouková Lucie, Chovanec Josef
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 49-51. DOI: 10.14735/amko2013S49.
Klíčová slova: prekancerózy – děložní hrdlo – cervikální intraepiteliální neoplazie – lidský papilomavirus – očkování
Autoři: Mouková Lucie, Feranec Richard, Chovanec Josef
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 52-53. DOI: 10.14735/amko2013S52.
Klíčová slova: prekanceróza – endometrium – atypická hyperplazie endometria – karcinom in situ endometria
Autoři: Feranec Richard, Mouková Lucie, Chovanec Josef
Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 54-55. DOI: 10.14735/amko2013S54.
Klíčová slova: prekanceróza – karcinom ovaria – serózní tubární intraepiteliální karcinom (STIC)
Autoři: Feranec Richard, Mouková Lucie