Archiv: 17. 2. 2021, ročník: 34, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2021; 34(1): 3-9.
Klíčová slova: Národní onkologický program
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2021; 34(1): 14-19. DOI: 10.48095/ccko202114.
Klíčová slova: rakovina prsníka – rehabilitácia – cvičenie – myofasciálne uvoľnenie – kvalita života
Autoři: Líška Dávid, Rutkowski Sebastian
Klin Onkol 2021; 34(1): 20-25. DOI: 10.48095/ccko202120.
Klíčová slova: izomiRs – mikroRNA – sekvenční varianty – dia­gnostika – bio­markery
Autoři: Pifková Lucie, Veselá Petra, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2021; 34(1): 26-32. DOI: 10.48095/ccko202126.
Klíčová slova: nádory vaječníků – oprava DNA – nádorové geny – sekvenování nové generace – mutace – genetické testování
Autoři: Soukupová Jana, Lhotová Klára, Janatová Markéta, Kleiblová Petra, Vočka Michal, Foretová Lenka, Zikán Michal, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2021; 34(1): 33-39. DOI: 10.48095/ccko202133.
Klíčová slova: rakovina – nádorové bio­markery – molekulárna dia­gnostika – ddPCR
Autoři: Váňová Barbora, Malicherova Bibiana, Burjanivová Tatiana, Líšková Alena, Janíková Katarína, Jašek Karin, Lasabová Zora, Tatar Miloš, Plank Lukáš

Původní práce

Klin Onkol 2021; 34(1): 40-48. DOI: 10.48095/ccko202140.
Klíčová slova: rakovina prsu – pacient – zdravotní péče – psychologie zdraví – psychoonkologie – odložení návštěvy lékaře
Autoři: Černíková Kristýna Anna, Klůzová Kráčmarová Lucie, Pešoutová Markéta, Tavel Peter
Klin Onkol 2021; 34(1): 49-55. DOI: 10.48095/ccko202149.
Klíčová slova: triple negativní karcinom prsu – cisplatina – neoadjuvantní chemoterapie – patologická kompletní odpoveď – reziduální nádorová zátěž
Autoři: Georgy J.T., Singh A, John A.O., Joel A., Andrews A.G., Thumaty D.B., Rebekah G., Sigamani E., Chandramohan J., Manipadam M.T., Cherian A.J., Abraham D.T., Paul M.J., Balakrishnan. R, Backianathan S.

Kazuistika

Klin Onkol 2021; 34(1): 56-58. DOI: 10.48095/ccko202156.
Klíčová slova: alfa-fetoproteín – onkomarkery – nádory semenníkov – chemoterapia
Autoři: Fedorková Lucia, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2021; 34(1): 59-61. DOI: 10.48095/ccko202159.
Klíčová slova: imunoterapie – novotvary jícnu – checkpoint inhibitory – klinické studie – PD-L1 – léčba 1. linie
Autoři: Křížová Ĺudmila, Charvát František, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2021; 34(1): 62-68. DOI: 10.48095/ccko202162.
Klíčová slova: skvamocelulárny – karcinóm rekta – rádioterapia – chemoterapia – štádium nádoru
Autoři: Novisedláková Mária, Danihel ml. Ľudovít, Oravský Milan, Kukučka Martin, Schnorrer Milan
Klin Onkol 2021; 34(1): 69-72. DOI: 10.48095/ccko202169.
Klíčová slova: karcinom prostaty – novotvary prostaty – kastračně rezistentní – užívání snížených dávek léčiva – účinnost léčby – výsledky léčby – enzalutamid
Autoři: Natchagande G Gilles, Vinh-Hung Vincent
Klin Onkol 2021; 34(1): 73-77. DOI: 10.48095/ccko202173.
Klíčová slova: maligní melanom – adjuvantní léčba – nivolumab – ipilimumab
Autoři: Žiaran Miroslav, Dvořák Petr, Hoffmann Petr, Kopecký Jindřich

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2021; 34(1): 78-79.
Autoři: Halámková Jana

Různé

Klin Onkol 2021; 34(1): 80.
Autoři: Žák Pavel

Personalia

Klin Onkol 2021; 34(1): 81.
Autoři: Pecha Václav