Prezenční listina výboru ČOS

Prezenční listina za II. volební období výboru ČOS

přítomen(na) / omluven(a)

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

 
 

II. pol

I. pol

II. pol

I. pol

II. pol

I. pol

II. pol

celkem:

prof. MUDr.Jiří Vorlíček,CSc.

5/0 6/0 3/0 6/0 3/0 3/0 3/0

přítomen: 29

omluven: 0

prof.MUDr.Jitka Abrahámová,CSc.

3/2 5/1 3/0 5/1 2/1 3/0 2/1

přítomna: 23

omluvena: 6

prim.MUDr.Alexandra Aschermannová

5/0 6/0 3/0 6/0 3/0 3/0 3/0

přítomna: 29

omluvena: 0

prim.MUDr. Jiří Bartoš

4/1 4/2 2/1 6/0 3/0 3/0 3/0

přítomen: 25

omluven: 4

doc.MUDr.Karel Cwiertka,Ph.D.

4/1 5/1 2/1 5/1 2/1 3/0 2/1

přítomen: 23

omluven: 6

doc.MUDr.Jinřich Fínek,Ph.D.

5/0 6/0 3/0 5/1 2/1 3/0 3/0

přítomen: 27

omluven: 2

prim.MUDr.David Feltl,Ph.D.

4/1 4/2 3/0 4/2 0/3 3/0 2/1

přítomen: 20

omluven: 9

prim.MUDr.Alena Jelínková

5/0 5/1 2/1 4/2 3/0 3/0 3/0

přítomna: 25

omluvena: 4

prof.MUDr.Jiří Petera,CSc.

5/0 4/2 2/1 4/2 1/2 3/0 2/1

přítomen: 21

omluven: 8

prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc.

5/0 6/0 3/0 4/2 3/0 2/1 2/1

přítomen: 25

omluven: 4

MUDr.Olga Přibylová

4/1 6/0 2/1 6/0 2/1 1/2 1/2

přítomen: 22

omluven: 7

MUDr.Vladimíra Stáhalová

5/0 5/1 3/0 5/1 3/0 2/1 3/0

přítomen: 26

omluven: 3

prof.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc.

3/2 5/1 3/0 5/1 2/1 2/1 2/1

přítomen: 22

omluven: 7

prof.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.

3/2 3/3 0/3 1/5 0/3 0/3 0/3

přítomen: 7

omluven: 22