Výbor ČOS 2007-2011

Členové výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP

 

Výbor ČOS

předseda:

Prof.MUDr.Vorlíček Jiří, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
tel: +420 5 4313 4102
fax: +420 5 4313 4103
e-mail: vorlicek@mou.cz

místopředseda:

Doc. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon
tel.: 377 153 121
e-mail: finek@fnplzen.cz

vědecký sekretář:

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
fax: 224 921 716
e-mail: petruzelka.lubos@vfn.cz, petruzel@mbox.cesnet.cz

pokladník:

MUDr. Vladimíra Stáhalová

Ústav radiační onkologie 1.LF UK a FNB
Na Truhlářce 100
180 00 Praha
tel: 283 840 990 - linka 250
e-mail: vladimira.stahalova@fnb.cz

členové výboru:

 
 

Prof.MUDr.Žaloudík Jan, CSc.

Regionální senátní kancelář

Palackého náměstí 634
665 01 Rosice
e-mail: jan@zaloudik.cz

 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
phone: +420 5 4313 6800
fax: +420 5 4313 2450
e-mail: vyzula@mou.cz

 

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Onkologické oddělení FTN
Vídeňská 800
Praha 4, 140 59
tel: 261 082 522
e-mail: onkolog@ftn.cz

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581, 500 05
Hradec Králové
tel: 495 511 937
e-mail: petera@fnhk.cz

 

MUDr. Jiří Bartoš

Oddělení klinické onkologie
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec
tel: 420 48 531 2226
e-mail: jiri.bartos@nemlib.cz

 

MUDr. David Feltl, PhD

Klinika onkologická
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
tel: 59 737 22 64
e-mail: david.feltl@fnspo.cz

 

MUDr. Karel Cwiertka

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
fax: 588 442 522
e-mail: karel.cwiertka@fnol.cz

 

Revizní komise

předseda revizní komise

Prim. MUDr. Alexandra Aschermannová

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
262 04 Nová Ves pod Pleší
tel: 318 541 502
e-mail: alex.ascher@seznam.cz

 

as.MUDr.Přibylová Olga

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice 1. LF UK
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 962 219
fax: 224 921 716
e-mail: Pribylova.Olga@vfn.cz

 

Prim. MUDr. Jelínková Alena

Oddělení klinické onkologie
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
J.E.Purkyně 270
434 64 Most
tel: 476 172 431
fax: 478 032 400
e-mail: jelinkova.alena@nspm.cz

sekretářka:

Marta Casková

Interní hematoonkologická klinika
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice
tel: 532 233 642
fax: 532 233 603
e-mail: caskovam@centrum.cz