Výsledky 2. kola voleb

Tato stránka je věnována volbám 2011, volby 2015 najdete zde.

V pátek 13. května 2011 se sešla volební komise, která měla na programu kontrolu platnosti hlasovacích lístků v 2. kole a sečtení hlasů. Do druhého kola bylo odevzdáno 325 platných volebních lístků. Volební komise po kontrole platnosti hlasovacích lístků a součtu hlasů sestavila konečné složení zvolených orgánů – výboru ČOS a revizní komise. Volební komise sestavila seznam jmen dalších členů, podle počtu odevzdaných hlasů, kteří jsou vedeni, po předchozím souhlasu, jako náhradníci s právem být kooptováni do orgánů v případě, že některý z členů orgánu přestane svou funkci vykonávat.

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 2. kole voleb do výboru dle pořadí:

 1. Vorlíček Jiří (170)
 2. Dušek Ladislav (148)
 3. Abrahámová Jitka (147)
 4. Vyzula Rostislav (147)
 5. Petruželka Luboš (139)
 6. Prausová Jana (135)
 7. Tesařová Petra (133)
 8. Melichar Bohuslav (128)
 9. Fínek Jindřich (126)
 10. Žaloudík Jan (125)
 11. Ryška Aleš (120)

Pořadí náhradníků do výboru:

 • Petera Jiří (117)
 • Svoboda Tomáš (113)
 • Feltl David (110)
 • Novotný Jan (95)
 • Soumarová Renata (92)
 • Bartoš Jiří (79)
 • Konopásek Bohuslav (74)
 • Vítek Pavel (72)
 • Kubecová Martina (69)
 • Hajdúch Marian (68)
 • Holečková Petra (65)
 • Šafanda Martin (48)

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v 2. kole voleb do revizní komise:

 1. Cwiertka Karel (168)
 2. Petráková Katarína (157)
 3. Kolářová Iveta (148)

Pořadí náhradníků do revizní komise:

 • Aschermannová Alexandra (113)
 • Jelínková Alena (82)
 • Zugarová Michaela (47)

Na schůzi výboru ČOS v Hradci Králové 21.6.2011 si noví členové orgánů zvolí tajným hlasováním předsedu výboru a další funkcionáře.