prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Oznámení kandidatury na předsedu ČOS ČLS JEP.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,po zralé úvaze jsem se rozhodl i v dalším funkčním období kandidovat na místo předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP. Rozhovory s řadou z Vás i dosavadní výsledky práce výboru mne  ve správnosti tohoto  rozhodnutí utvrzují.
Organizační řád České lékařské společnosti JEP moji kandidaturu umožňuje.

Děkuji vám za důvěru v obou kolech voleb do Výboru   a těším se na další spolupráci.

10.6. 2011


prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
mobil 602 109 451
www.mou.cz
www.linkos.cz