prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Zpráva o kandidatuře na předsedu ČOS.

Vážené kolegyně a kolegové,

předně mi dovolte poděkovat za všechny hlasy, které mne volily do nového výboru ČOS a dostaly mne svým počtem na přední místo mezi zvolenými. Taková pocta mne vedla k zamyšlení se nad možností vést onkologickou společnost v dalším  volebním období a rozhodl jsem se vám touto cestou oznámit, že se budu ucházet o místo předsedy společnosti. Volba předsedy proběhne na úvodním zasedání nového výboru společnosti 21.6.2011 v Hradci Králové. Osobně věřím, že mám dostatek zkušeností k vedení společnosti a dostatek vizí, jak společnost vést dál v nastávajícím nelehkém období, neboť doba relativní hojnosti je pravděpodobně za námi. Můj program se dá stručně shrnout na plnění a dodržování vyhlášeného Národního onkologického programu, což je naprosto zásadní pro další důstojnou existenci České onkologické společnosti a její úloze jak směrem k pacientovi, tak směrem k lékařům a také směrem k mezinárodní spolupráci.

10.6.2011

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.