doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji Vám upřímně za Vaše hlasy a důvěru, kterou jsem od Vás dostal v prvním kole voleb do výboru České onkologické společnosti. Velice si toho vážím a beru to jako ocenění svojí celoživotní snahy o prohloubení spolupráce mezi našimi obory, které spolu tak úzce souvisí. Vzájemné porozumění vždy přináší lepší výsledky našim nemocným a nám větší uspokojení z práce.

V případě svého zvolení bych rád přispěl k bližší kooperaci mezi Českou onkologickou společností a Českou chirurgickou společností, ve které jsem členem výboru. Bylo by to výhodné například při přípravě společných odborných akcí.

V oblasti postgraduálního vzdělávání bych rád využil svého členství ve dvou evropských výborech UEMS (European Union of Medical Specialists) a umožnil větší integraci našich lékařů v tomto systému. Využitím dobrých vazeb se zahraničními kolegy bych se snažil přispět k prezentaci našich odborných aktivit v rámci mezinárodních studií.

Jsem přesvědčen, že budoucnost mediciny 21.století je založena na úzké mezioborové spolupráci a vzájemné úctě a důvěře.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS