Instrukce k elektronickým volbám

Instrukce a harmonogram pro ty členy, kteří mají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu a budou volit ELEKTRONICKY

Registrace členů

Volební komise obešle do 28. 1. 2019 všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 22. 2. 2019 registrovali do systému gReception.

Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu, tuto při registraci vyplnit a pro elektronickou volbu používat.  

Pokud na toto vyzvání neobdrží ČLS JEP nebo volební komise reakci, budou použity e-mailové adresy, které má členská evidence k dispozici. Pokud zůstane v seznamu více emailových adres, bude pro elektronickou volbu použita první z nich.

Návrhy kandidátů

Po provedení registrace se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů OS. Z tohoto seznamu může volič do 22. 3. 2019 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

Kandidátní listina

Na základě navržených kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Obě kandidátní listiny zveřejní do 2. 4. 2019 na internetových stránkách OS, www.linkos.cz. V případě, že některý z členů nebude chtít kandidovat, bude tato skutečnost zveřejněna na stránkách www.linkos.cz.

Volební lístky

Volební komise vypracuje na základě kandidátních listin 2 volební lístky.

Volby do výboru a revizní komise

Každému voliči bude ze systému gReception  zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách. Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Pod stejným heslem (jaké zadal při registraci) se člen přihlásí k volbě. Volič zaškrtne daný počet kandidátů a odešle vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnout kandidátů více. Volit je možno od 3. 4. 2019 do 3. 5. 2019.

Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.

Klíčová slova
volby 2019