Výsledky voleb 2019

Výsledky voleb do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP 2019.

Do výboru ČOS ČLS JEP byli na období 2019 - 2023 zvoleni:

 1. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 3. prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 4. doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 5. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 6. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 7. doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 9. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 10. doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 11. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 12. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 13. doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Do revizní komise ČOS ČLS JEP byli zvoleni:

 1. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 2. MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
 3. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Další informace najdete v zápisu ze schůze volební komise ze dne 13. 5. 2019