Volební komise

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP zvolil na svém jednání dne 11. 12. 2018 za členy volební komise: 

  • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D - předseda
  • MUDr. Alexandra Aschermannová - člen
  • MUDr. Michaela Zugarová - člen

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.