MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kandiduji opět do Revizní komise ČOS ČLS JEP, ve které jsem v minulém období zastávala funkci předsedkyně.  Od letošního roku jsem dále členkou Revizní komise ČLS JEP.  Mám erudici jak klinického onkologa, tak i radiačního, pracuji v onkologickém centru, kde se nadstandardně daří spolupráce obou oborů. Skutečnost, že naše pracoviště poskytuje péči nejen typu KOC, ale jeho součástí je i několik regionálních detašovaných pracovišť, mi umožňuje chápat a respektovat postoje lékařů obou skupin, které jsou nezbytné pro správné fungování onkologie jako celku. Z těchto důvodů bych chtěla přispět ke zlepšení vztahů mezi lékaři komplexních center a regionálních pracovišť, i mezi klinickými a radiačními onkology.

Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/. Jeho základními body jsou:

  • rozvoj spolupráce KOC s regionálními centry,
  • podpora činnosti Národního onkologického registru a registrů centrové léčby,
  • snaha o emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů,
  • racionalizace atestačního vzdělávání v onkologii,
  • úzká kooperace mezi ČOS a SROBF,
  • posílení role české onkologie v rámci mezinárodních organizací,
  • podpora a pomoc při zapojování do projektů onkologického výzkumu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS