Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte, abych se Vám představil.

Od roku 1995 jsem primářem oddělení, docentem, profesorem, následně přednostou Onkologické kliniky FN v Plzni, vedoucím Komplexního onkologického centra FN v Plzni, a zřejmě  jediným žijícím onkologem, který „postavil“  novou onkologii na zelené louce.

Od loňského  roku jsem děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni, zakládajícím členem Asociace děkanů LF ČR, tedy jedním z těch, kterým se podařilo zajistit finanční prostředky pro navýšení počtu studentů lékařských fakult.

Jako děkan se snažím stálou komunikací s ministerstvem zdravotnictví o nastavení spravedlivých, logických a neměnných podmínek v postgraduálním vzdělávání, pro onkology prosazení základního onkologického kmene.

Dlouhodobě se věnuji se farmakoekonomii, formální vzdělání mám doplněné na  studiem na Advance Institute (MHA), mým dlouhodobým snažením ze objevovat nenaplněné potřeby onkologicky nemocných (neboli ostudy v dostupnosti léčby) a v těchto oblastech zajistit nemocným přístup k léčbě běžné ve vyspělých zemích, vzdor postojům Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

K prosazení těchto cílů potřebuji zázemí a podporu České onkologické společnosti. Proto kandiduji do jejího výboru a budu vděčný za Váš hlas.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS