Zápis ze schůze volební komise ze dne 29.3.2019

Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Karel CwiertkaPh.D. předseda, MUDr. Alexandra Aschermannová a MUDr. Michaela Zugarová.

Letošní volby- způsob voleb : kombinované, elektronické a korespondenční.

Ve stanoveném termínu přišly 3 obálky. VK obálky otevřela a udělené hlasy do výboru ČOS a revizní komise přičetla k seznamu nominovaných na kandidátní listině vzešlé z elektronických voleb.

 • Celkem bylo obesláno 884 členů ČOS (852 elektronicky, 32 korespondenčně)
 • Hlasovalo 263 členů elektronicky, 3 korespondenčně, celkem 266
 • Do výboru : hlasovalo 263 e-volby a 3 korespondenčně
 • Nominováno bylo 411 členů (406 elektronicky + 5 pouze korespondenčně)
 • Do revizní komise: hlasovalo 166 e-volby a 3 korespondenčně
 • Nominováno bylo 266 členů (260 elektronicky + 6 pouze korespondenčně)
 • Do obou orgánů bylo nominováno 225 členů

Volební komise konstatuje, že musí oslovit jednotlivě všechny dominanty (i ty s 1 hlasem), zda souhlasí s nominací do výboru nebo revizní komise nebo do obou orgánů.

Vzhledem k tomu, že překvapivě elektronický systém nenabídl zjednodušení této operace, komise „ručně“ pracovala na 2 počítačích více jak 5 hodin. Členové volební komise budou i v následujících dnech oslovovat navržené členy.

Finální kandidátní listiny k volbám budou připraveny k prezentaci na linkos do 3.4.2019. Pokud nastane problém se sestavováním kandidátních listin z důvodů nefunkčních kontaktů, bude nutné posunout zahájení voleb na pozdější termín.

 • Medailonky zájemců: prezentace na linkos do 2.4. 2019
 • Vlastní volby končí 3.5.2019
 • Schůze volební komise:finalizace voleb dne 13.5.2019
 • Výsledky voleb budou prezentovány na linkosu dne: 22.5.2019

Zapsala: MUDr. A. Aschermannová                                MUDr. Karel Cwiertka, předseda VK