Zápis z jednán výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 10. 2005 ve Zlíně

, Zlín

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Konopásek, Petruželka, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Aschermannová, Jelínková, Petera, Přibylová, Rob
  • Hosté: Prof. Duda - předseda Sekce onkochirurgie ČOS, Dr. Zajíc (Radioterapie Holešov), Dr. Třasoň (Onkologie Kroměříž), Dr. Doležal (VZP Zlín), Dr. Lux (krajský zdravotní rada Zlínského kraje), ing. Calábek (ředitel Baťovy krajské nemocnice), Dr. Kohoutek (primář onkologického centra Baťovy krajské nemocnice)

Více v: Zápis z jednán výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 10. 2005 ve Zlíně

  • Přidat do kalendáře: 2005-10-11 00:00:00 2005-10-11 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednán výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 10. 2005 ve Zlíně Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Konopásek, Petruželka, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Aschermannová, Jelínková, Petera, Přibylová, Rob Hosté: Prof. Duda - předseda Sekce onkochirurgie ČOS, Dr. Zajíc (Radioterapie Holešov), Dr. Třasoň (Onkologie Kroměříž), Dr. Doležal (VZP Zlín), Dr. Lux (krajský zdravotní rada Zlínského kraje), ing. Calábek (ředitel Baťovy krajské nemocnice), Dr. Kohoutek (primář onkologického centra Baťovy krajské nemocnice) Zlín