Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 2.9.2003 na Interní hematoonkologické klinice FN v Brně

, Brno

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
  • Hosté: dr.Matějka, dr.Skála
  • Omluveni: Aschermannová

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 2.9.2003 na Interní hematoonkologické klinice FN v Brně

  • Přidat do kalendáře: 2003-09-02 00:00:00 2003-09-02 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 2.9.2003 na Interní hematoonkologické klinice FN v Brně Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík Hosté: dr.Matějka, dr.Skála Omluveni: Aschermannová Brno