Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného 2.3.2004 v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

, Praha

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Jelínková, Stankušová, Stáhalová, Cwiertka, Finek, Petera, Petruželka, Konopásek, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Rob, Eckschlager, Přibylová

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného 2.3.2004 v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

  • Přidat do kalendáře: 2004-03-02 00:00:00 2004-03-02 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného 2.3.2004 v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze. Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Jelínková, Stankušová, Stáhalová, Cwiertka, Finek, Petera, Petruželka, Konopásek, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Rob, Eckschlager, Přibylová Praha