Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 1. 2005 v Kladně

, Kladno

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová , Rob, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Cwiertka, Petera

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 1. 2005 v Kladně

  • Přidat do kalendáře: 2005-01-11 00:00:00 2005-01-11 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 1. 2005 v Kladně Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová , Rob, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Cwiertka, Petera Kladno