Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.3.2006 v Ostravě

, Ostrava

  • Přítomni: prof. Vorlíček, prim. Aschermannová, prim. Cwiertka, prof. Eckschlager, prim. Jelínková, doc. Konopásek,doc. Petruželka, doc. Petera, prim. Stáhalová, Dr. Stankušová, prof. Vyzula, prof. Žaloudík
  • Omluveni: doc. Abrahámová, doc. Fínek, Dr. Přibylová, doc. Rob

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.3.2006 v Ostravě

  • Přidat do kalendáře: 2006-03-14 00:00:00 2006-03-14 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.3.2006 v Ostravě Přítomni: prof. Vorlíček, prim. Aschermannová, prim. Cwiertka, prof. Eckschlager, prim. Jelínková, doc. Konopásek,doc. Petruželka, doc. Petera, prim. Stáhalová, Dr. Stankušová, prof. Vyzula, prof. Žaloudík Omluveni: doc. Abrahámová, doc. Fínek, Dr. Přibylová, doc. Rob Ostrava