Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.6.2005 v Liberci

, Liberec

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová ,Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová ,Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Přibylová, Petruželka, Rob, Stankušová
  • Hosté k bodu 2: dr.Šťastný, dr.Nedvěd, ing.Vojtíšek

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.6.2005 v Liberci

  • Přidat do kalendáře: 2005-06-14 00:00:00 2005-06-14 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.6.2005 v Liberci Přítomni: Vorlíček, Abrahámová ,Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová ,Vyzula, Žaloudík Omluveni: Přibylová, Petruželka, Rob, Stankušová Hosté k bodu 2: dr.Šťastný, dr.Nedvěd, ing.Vojtíšek Liberec