Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 11. 2005 v Hradci Králové

, Hradec Králové

  • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Abrahámová, Cwiertka
  • Hosté: Dr.Medková, Dr.Siráková (za okresní onkologická pracoviště Hradeckého kraje)

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 11. 2005 v Hradci Králové

  • Přidat do kalendáře: 2005-11-15 00:00:00 2005-11-15 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 11. 2005 v Hradci Králové Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Abrahámová, Cwiertka Hosté: Dr.Medková, Dr.Siráková (za okresní onkologická pracoviště Hradeckého kraje) Hradec Králové