Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 2. 2005 v Jihlavě

, Jihlava

  • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Abrahámová
  • Hosté: Roztočil, Stejskal, Hyll

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 2. 2005 v Jihlavě

  • Přidat do kalendáře: 2005-02-15 00:00:00 2005-02-15 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 2. 2005 v Jihlavě Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Abrahámová Hosté: Roztočil, Stejskal, Hyll Jihlava