Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 3. 2005 v Praze

, Praha

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová
  • Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 3. 2005 v Praze

  • Přidat do kalendáře: 2005-03-15 00:00:00 2005-03-15 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 3. 2005 v Praze Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík Praha