Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 16. 1. 2004 v Brně.

, Brno

  • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Petera, Petruželka ,Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Konopásek
  • Hosté: Bartoňková, , Daneš, Skovajsová

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 16. 1. 2004 v Brně.

  • Přidat do kalendáře: 2004-01-16 00:00:00 2004-01-16 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 16. 1. 2004 v Brně. Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Petera, Petruželka ,Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Konopásek Hosté: Bartoňková, , Daneš, Skovajsová Brno