Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 12. 2005 v Praze - Motole

, Praha - Motol

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
  • Omluveni: Rob
  • Hosté: doc. Dušek (CBA)

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 12. 2005 v Praze - Motole

  • Přidat do kalendáře: 2005-12-20 00:00:00 2005-12-20 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 12. 2005 v Praze - Motole Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík Omluveni: Rob Hosté: doc. Dušek (CBA) Praha - Motol