Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 9. 2005 v Českých Budějovicích

, České Budějovice

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Stáhalová, Žaloudík
  • Omluveni: Rob, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Stankušová, Vyzula
  • Hosté: Fischer

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 9. 2005 v Českých Budějovicích

  • Přidat do kalendáře: 2005-09-20 00:00:00 2005-09-20 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 9. 2005 v Českých Budějovicích Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Stáhalová, Žaloudík Omluveni: Rob, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Stankušová, Vyzula Hosté: Fischer České Budějovice