Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 4.11.2003 v ústavu Na Pleši.

, Nová Ves pod Pleší

  • Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík 
  • Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
  • Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha

Více v: Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 4.11.2003 v ústavu Na Pleši.

  • Přidat do kalendáře: 2003-11-04 00:00:00 2003-11-04 23:59:59 Europe/Prague Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 4.11.2003 v ústavu Na Pleši. Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík  Omluveni: Abrahámová, Jelínková  Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha Nová Ves pod Pleší