Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 12. 2006 ve Faustově domě VFN, Karlovo náměstí, Praha 2

, Praha

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková, Přibylová, Cwiertka, Konopásek, Petera, Rob, Eckschlager
  • Omluveni: Vyzula, Stankušová, Fínek
  • Hostitelské pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 12. 2006 ve Faustově domě VFN, Karlovo náměstí, Praha 2

  • Přidat do kalendáře: 2006-12-19 00:00:00 2006-12-19 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 12. 2006 ve Faustově domě VFN, Karlovo náměstí, Praha 2 Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková, Přibylová, Cwiertka, Konopásek, Petera, Rob, Eckschlager Omluveni: Vyzula, Stankušová, Fínek Hostitelské pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK Praha