Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, konaného ve FN Brně - Bohunicích dne 23.1.2007

, Brno

  • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek , Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stankušová 
  • Omluveni: Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Rob, Stáhalová
  • Přítomni jako hosté byli náměstci ředitele FN Brno prim. MUDr. Ivo Burget a MUDr. Jaroslav Peprla.
  • Hostitelem byl MUDr. Igor Kiss, Ph.D. primář Oddělení klinické onkologie.

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, konaného ve FN Brně - Bohunicích dne 23.1.2007

  • Přidat do kalendáře: 2007-01-23 00:00:00 2007-01-23 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, konaného ve FN Brně - Bohunicích dne 23.1.2007 Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek , Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stankušová  Omluveni: Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Rob, Stáhalová Přítomni jako hosté byli náměstci ředitele FN Brno prim. MUDr. Ivo Burget a MUDr. Jaroslav Peprla. Hostitelem byl MUDr. Igor Kiss, Ph.D. primář Oddělení klinické onkologie. Brno