Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15.5.2012 v Thomayerově nemocnici v Praze

, Thomayerova nemocnice V Praze

Přítomni: Vorlíček, Fínek, Dušek, Prausová, Abrahámová, Petráková, Vyzula, Tesařová,

Kolářová, Melichar, Petruželka

Omluveni: Ryška, Cwiertka
Nepřítomen: Žaloudík
Hosté: MUDr. T.Svoboda Ph.D. a prof. MUDr. V.Kolek, DrSc.

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15.5.2012 v Thomayerově nemocnici v Praze

  • Přidat do kalendáře: 2012-05-15 00:00:00 2012-05-15 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15.5.2012 v Thomayerově nemocnici v Praze Přítomni: Vorlíček, Fínek, Dušek, Prausová, Abrahámová, Petráková, Vyzula, Tesařová, Kolářová, Melichar, Petruželka Omluveni: Ryška, Cwiertka Nepřítomen: Žaloudík Hosté: MUDr. T.Svoboda Ph.D. a prof. MUDr. V.Kolek, DrSc. Thomayerova nemocnice V Praze