Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 3. 2008 na Onkologickém oddělení FTN, Praha 4

, Praha

  • Přítomni:
Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Vyzula, Abrahámová, Petera, Bartoš, Feltl, Cwiertka
  • Omluveni:
Žaloudík
  • Hosté:
MUDr. M. Cabrnoch , poslanec Evropského parlamentu; MUDr. D. Molendová , poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 3. 2008 na Onkologickém oddělení FTN, Praha 4

  • Přidat do kalendáře: 2008-03-18 00:00:00 2008-03-18 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 3. 2008 na Onkologickém oddělení FTN, Praha 4 Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Vyzula, Abrahámová, Petera, Bartoš, Feltl, Cwiertka Omluveni: Žaloudík Hosté: MUDr. M. Cabrnoch , poslanec Evropského parlamentu; MUDr. D. Molendová , poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha