Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 24.1.2012 v Plzni

, Plzeň

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová,               Ryška, Tesařová, Cwiertka
Omluveni:

Dušek,Vyzula, Žaloudík.

Členové výboru byli hosty doc. MUDr. J. Fínka, PhD.

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 24.1.2012 v Plzni

  • Přidat do kalendáře: 2012-01-24 00:00:00 2012-01-24 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 24.1.2012 v Plzni Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová,               Ryška, Tesařová, Cwiertka Omluveni: Dušek,Vyzula, Žaloudík. Členové výboru byli hosty doc. MUDr. J. Fínka, PhD. Plzeň