Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.12.2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a I.LF UK

, VFN Praha

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Petruželka, Tesařová, Fínek, Melichar, Prausová, Ryška, Cwiertka, Kolářová, Dušek
Omluveni: Vyzula, Petráková, Žaloudík
Hosté:  Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., prof. MUDr. A. Šedo, CSc.

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.12.2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a I.LF UK

  • Přidat do kalendáře: 2011-12-20 10:00:00 2011-12-20 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.12.2012 ve Faustově domě Všeobecné fakultní nemocnice a I.LF UK Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Petruželka, Tesařová, Fínek, Melichar, Prausová, Ryška, Cwiertka, Kolářová, Dušek Omluveni: Vyzula, Petráková, Žaloudík Hosté:  Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., prof. MUDr. A. Šedo, CSc. VFN Praha